นายชวน มักจะออกไปพบกับประชาชน

ในจังหวัดต่าง ๆ ทั้งในระหว่างที่เป็น ส.ส.

และขณะที่เป็นนายกรัฐมนตรี

จะเห็นเสมอว่ามีความผูกพันกับผู้สูงอายุ

เมื่อพบ จะรีบเข้าไปยกมือไหว้

ด้วยความนอบน้อม

และโดยเฉพาะกับเด็ก ๆ นายชวนจะเดินเข้าไปหา

ทักทายอย่างเป็นกันเอง

พร้อมเอามือลูบหัวเด็กๆ

ด้วยความรักใคร่เอ็นดู

กับเด็กๆ ที่ จ.ตรัง


จ. ชุมพร
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ศูนย์ศิลปาชีพ อ.เสริมงาม จ.ลำปาง
จ. ตรัง
นมัสการพระธรรมโกศาจารย์ (หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ)
ณ.วัดชลประทานรังสฤษฏ์
กับนาย โก๊ะ จก ตง
นายกรัฐมนตรี ประเทศสิงคโปร์

กับ ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช
กับพ่อ แม่ และน้องสาว
(แม่อยู่ในชุดปกติ กระโจมอก)
กับหลวงพี่พิเชษฐ์ ปานสอน
หน้ากุฏิ วัดอมรินทราราม
วันรับพระราชทานปริญญาบัตร
นิติศาสตร์บัณฑิต
งานฉลองบัณฑิตนิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์
กับนักเรียน โรงเรียนสภาราชินี จ.ตรัง
เมื่อเป็น ส.ส. ครั้งแรก

ที่ตั้ง : 67 ถนนเศรษฐศิริ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2278-4042, 0-2278-5327, 0-2270-1683 โทรสาร : 0-2279-6086
e-mail:admin@democrat.or.th