"ผมเป็นหนี้ประชาชนจริงๆ..."

     ในวันหยุดสิ่งที่นายชวนโปรดปราน คือการออกไปพบปะเยี่ยมเยียนประชาชน ซึ่งจะให้ความเป็นกันเองกับทุกๆ คน ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการ นักธุรกิจ พ่อค้า ชาวนา ชาวไร่ ชาวประมง โดยเฉพาะเด็กๆ จะเห็นเสมอเมื่อมีเด็กมารอต้อนรับ นายชวน จะเดินเข้าไปหา ทักทายอย่างเป็นกันเอง พร้อมเอามือลูบหัวเด็กๆ ด้วยความรักใคร่เอ็นดู นอกจากนี้หากพบผู้สูงอายุ และคนชรา มาต้อนรับก็จะรีบเข้าไปยกมือไหว้ด้วยความนอบน้อม พร้อมกับพูดคุยถามสารทุกข์สุขดิบอย่างเป็นกันเอง นายชวนจะเดินทักทายผู้ที่มาให้การต้อนรับอย่างทั่วถึง เพื่อให้สมกับการที่เขาเหล่านั้น ได้ให้เกียรติให้ความอบอุ่น และสละเวลามาให้การต้อนรับ

     เขาจึงเป็นนักการเมืองรุ่นแรกๆ ที่ประกาศต่อต้านการซื้อเสียง และพยายามรณรงค์ให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม ไม่มีอามิสสินจ้างและการซื้อเสียง ซึ่งนายชวนเห็นว่าเป็นสาเหตุของความเลวร้ายในทางการเมืองมาจนถึงทุกวันนี้

     การไปเยี่ยมเยียนประชาชน นายชวนจะกำชับเสมอว่า ไม่สมควรที่จะสร้างภาระ ความยากลำบาก ให้กับทางจังหวัด อำเภอ ไม่ต้องจัดเก้าอี้โซฟา ประชาชนนั่งอย่างไรก็ขอนั่งอย่างนั้น

     นายชวน มีความผูกพันกับพี่น้องประชาชนอย่างแยกกันไม่ออก ชีวิตทั้งชีวิตได้ทุ่มเท ให้กับพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริง นายชวนย้ำอยู่เสมอในทุกที่ทุกโอกาสว่า เขาเป็นหนี้ประชาชนที่เลือกตั้ง เขาเข้ามาสู่วิถีชีวิตทางการเมือง โดยไม่ต้องซื้อเสียงหรือแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ใดๆที่ตั้ง : 67 ถนนเศรษฐศิริ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2278-4042, 0-2278-5327, 0-2270-1683 โทรสาร : 0-2279-6086
e-mail:admin@democrat.or.th